25793.70
0.28% 71.05
21. 00:38:04 FXCM
Range: 25722.65 / 25817.60
2854.24
0.29% 8.38
21. 00:38:04 FXCM
Range: 2845.48 / 2856.44
7894.00
-0.56% -44.15
21. 00:38:07 NetDania
Range: 7800.00 / 8001.30
3366.90
-1.34% -45.90
20. 15:59:58 FXCM
Range: 3357.60 / 3426.80
2914.22
1.52% 43.62
20. 23:30:05 Shanghai SE
Range: 2862.74 / 2919.24

Calendar

Tue, May 21, 2019
Medium
Prev: 5.21M
Medium
Prev: -4.9%
Medium
Prev: -7.9
High
Prev: 1.7%
Medium
Fcst: -2.7
Prev: -2.4
Medium
Fcst: 0.4%
Prev: -3.1%
Share on,