• CORRECTION: Rapport for 1. kvartal 2017

  Source: Nasdaq GlobeNewswire / 27 Apr 2017 07:31:17   America/Los_Angeles

  Meget tilfredsstillende start på 2017

  GrønlandsBANKEN leverer i første kvartal i 2017 et væsentligt forbedret resultat før skat på tkr. 38.209  mod tkr. 21.481 i 2016.

  Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger stiger ligeledes tilfredsstillende med tkr. 6.145 i forhold til samme periode i 2016 og udgør tkr. 38.058.

  Meget tilfredsstillende udvikling i netto rente- og gebyrindtægter med en stigning på tkr. 7.509 til tkr. 77.400, sammenlignet med samme periode i 2016. Stigningen skyldes væsentligst udlånsstigning.

  Samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør tkr. 40.600 mod tkr. 39.275 i første kvartal i 2016.

  Kursreguleringer udviser i første kvartal et plus på tkr. 4.010, hvilket er en forbedring på tkr. 10.379 i forhold til samme periode i 2016, hvor kurstabet udgjorde tkr. 6.369.

  Nedskrivninger på udlån og garantier er fortsat lave og udgør tkr. 3.859 mod tkr. 4.063 i første kvartal i 2016. Nedskrivningerne udgør 0,1% af bankens samlede udlån og garantier.

  Kapitalprocent på 20,7% og solvensbehov på 9,9%

  Grønlandsbanken fastholder forventningen til årets resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på kr. 125-145 mio.

   

   

Share on,